Et nyt år – en ny bestyrelse!

Under sædvanligvis festlige former blev Præsidet kåret og bestyrelsen valgt på Konventet. Bestyrelsen ser nu således ud:

Præsidiet:
Præsident: Morten Dixen
Vicepræsident: Kasper Kaufmann Jacobsen
Indtægtsadministrator: Per Loft Rasmussen
Organisationssekretær: Cecilie Rasmussen

Bestyrelsen:
Karen Nilaus
Katrine Stoica
Heidi Rosenkilde
Jokum Mønsted
Stine Lærke
Rene Nyborg

Som kritiske revisorer blev Signe Andersen og Steen V. Jensen endnu engang valgt – med Karin Dinsen som suppleant.